Структура за темами

 • Загальне

  • Система оцінювання,
  • основна та додаткова література до курсу
 • Контрольний модуль 1

  • Лекції,
  • вказівки та завдання до самостійної роботи,
  • поточний контроль
  • Контрольний модуль 2

   • Лекції,
   • вказівки та завдання до самостійної роботи,
   • поточний контроль
   • Індивідуальне завдання

    • Методичні вказівки,
    • завдання і т.д.
    • Підсумковий контроль

     • Запитання до іспиту або заліку,
     • підсумкове тестування