Аналіз проекту закону України Про Стратегію сталого розвитку України до 2030 року (5 балів)

Розглянути проект закону за посиланням http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH6YF00A.html

Проаналізувати його сильні сторони й недоліки.