Завдання 1

Підготувати доповідь з презентацією на одну із тем:

1.      Вимоги дод вчителя початкової школи в контексті інформатизації освіти.

2.      Поняття «комп’ютерна залежність» у дітей та шляхи її профілактики та подолання.

3.      Вимоги до створення електронної наочності.

4.      Вимоги до режиму занять і відпочинку під час роботи з ІКТ у початковій школі.

5.      Безпека дитини в Інтернет-просторі.

6.      Формування інформаційної культури молодшого школяра.

7.      Можливості застосування ІКТ в освітній галузі «Мови і літератури».

8.      Можливості застосування ІКТ в освітній галузі «Природознавство».

9.      Можливості застосування ІКТ на уроках математики.

10.  Можливості застосування ІКТ у роботі класного керівника початкових класів.

11.  Способи перевірки та оцінювання навчальних досягнень учнів засобами ІКТ.

12.  Використання хмарних сервісів в освітньому процесі початкової школи.

13.  Вимоги та особливості уроків із використанням ІКТ.

14.  Переваги та недоліки використання ІКТ на уроках в початковій школі.

15.  Вимоги до створення мультимедійних презентацій для уроків у початковій школі.

16.  Технологій дистанційного навчання у початковій школі.

17.  Психолого-педагогічні аспекти використання КТ в освітньому процесі початкової школи

18.  Інформаційно-цифрові технологій та їх роль у забезпеченні якості початкової освіти.

19.  Поняття електронного навчання та його види.

20.  Поняття цифрової компетентності учня початкової школи.

21.  Можливості використання сервісів Google в роботі вчителя початкової школи.

22.  Можливості використання сервісу Google Glassroom в освітньому процесі початкової школи

23.  Можливості використання сервісу Zoom в освітньому процесі початкової школи

24.  Можливості використання сервісу Google Meet в освітньому процесі початкової школи

25.  Можливості використання сайту «На урок» в освітньому процесі початкової школи