Інформаційні ресурси

1.   Андрієвська В. Етапи впровадження ІКТ в освітній процес початкової школи. URL : file:///C:/Users/Home-PC/Downloads/140580-301025-1-SM.pdf

2.   Мельник О. Зарубіжний досвід упровадження електронних освітніх ресурсів у навчально-виховний процес початкової школи. URL : https://core.ac.uk/download/pdf/32309629.pdf

3.   Концепція впровадження медіаосвіти в Україні. URL : http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/kontseptsiya_vprovadzhennya_mediaosviti_v_ukraini_nova_redaktsiya/

4.   Міністерство освіти і науки України. URL: http://mon.gov.ua/

5.   Національна наукова бібліотека ім. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/

6.   Освіта.ua. URL : http://osvita.ua/