Загальне

Мета викладання навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів уявлення про особливості використання сучасних інформаційно-цифрових технологій в освітньому процесі початкової школи, специфіку моделювання сучасного інформаційного простору в початковій освіта та формування інформативної компетентності майбутніх вчителів початкової школи.

(Поки що не було опубліковано жодних оголошень.)