Перелік рекомендованої літератури

Рекомендована література

Основна:

1.   Дубяга С. М. Педагогічні технології в початковій школі: навч.-метод. посіб. для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки «Початкова освіта». Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького. 2015. 160 с.

2.   Морзе Н. В. Основи інформаційно-комунікаціних технологій. Київ : Видавнича група ВНV. 2008. 352 с.

3.   Носенко Т. І. Інформаційні технології навчання: навч. посіб. Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. 2011. 184 с.

4.   Руцька К. О. Використання ІКТ на уроках в початковій школі: навч.-метод. посіб. Вінниця : ММК. 2016. 79 с.

5.   Співаковський О.В., Петухова Л.Є., Коткова В.В. Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі: навч.-метод. посіб. для студентів напряму підготовки «Початкова освіта». Херсон : Херсонський державний університет. 2011. 267 с.

 

Додаткова:

1.       Войтович Н. В., Найдьонова А. В. Використання хмарних технологій Google та сервісів Web 2.0 в освітньому процесі : метод. рекоменд. Дніпро : ДПТНЗ «Дніпровський центр ПТОТС», 2017. 113 с.

2.       Гуревич Р. С., Кадемія М. Ю., Шевченко Л. С. Інформаційні технології навчання: інноваційний підхід : навчальний посібник / за ред. Гуревича Р. С. Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2012. 348 с.

3.       Жарких Ю. С., Лисоченко С. В., Сусь Б. Б., Третяк О. В. Комп’ютерні технології в освіті : навч. посіб. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. 239 с.

4.       Кадемія М. Ю., Шахіна І. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі : навч. посіб. Вінниця, ТОВ «Планер». 2011. 220 с.

5.       Gillam L., Antonopoulos N. Cloud Computing: Principles, Systems and Applications. London : Springer, 2010. 379 p.

 

Інформаційні джерела:

1.   Андрієвська В. Етапи впровадження ІКТ в освітній процес початкової школи. URL : file:///C:/Users/Home-PC/Downloads/140580-301025-1-SM.pdf

2.   Мельник О. Зарубіжний досвід упровадження електронних освітніх ресурсів у навчально-виховний процес початкової школи. URL : https://core.ac.uk/download/pdf/32309629.pdf

3.   Концепція впровадження медіаосвіти в Україні. URL : http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/mediaosvita/kontseptsiya_vprovadzhennya_mediaosviti_v_ukraini_nova_redaktsiya/

4.   Міністерство освіти і науки України. URL: http://mon.gov.ua/

5.   Національна наукова бібліотека ім. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/

6.   Освіта.ua. URL : http://osvita.ua/Остання зміна: Sunday 31 January 2021 13:07 PM