Практична підготовка факультету соціальної педагогіки та психології 

Кредити: 3

Виробнича практика студентів ІV курсу (спеціальність 022 «Дизайн», освітньо-професійна програма «Графічний дизайн») згідно з навчальним планом проводиться у VІІІ семестрі протягом чотирьох тижнів. 

Базою для проведення виробничої переддипломної практики є дизайнерські фірми, бюро, установи, видавництва, рекламні агентства, типографії,  художні салони, музеї, заклади культури і мистецтва, відділи дизайну, реклами, тощо, різноманітних підприємств, а також навчальні, художні та мультимедійні лабораторії університету (за узгодженням з керівником практики та завідувачем кафедри можливе проходження навчальної практики у інших регіонах України та за кордоном).

Мета виробничої практики: вдосконалення вмінь здобувачів вищої освіти розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі дизайну; підготовка фахівців інноваційного типу з урахуванням позицій та потреб стейкголдерів, а також тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту.


Кредити: 3
Кредити: 3

Виробнича практика 4 курсу заочного відділення

Кредити: 3
Кредити: 3

Для забеспечення практичної підготовки здобувачів ОП Логопедія

Кредити: 3
Кредити: 3