Розвиток навичок інфомедійної грамотності та критичного мислення у підготовці майбутніх педагогічних працівників.

Кредити: 3
Семестр: 222