Мета даного курсу ознайомити студентів спеціальності 016 – «Спеціальна освіта» освітньо-професійної програми
«Логопедія» з 
жанрами дитячої літератури, яку можна буде використовувати в практичній діяльності та театралізованою діяльністю у ЗДО . 

Кредити: 3