Структура за темами

 • Загальне

  Анотація курсу

           Даний курс дає змогу системно осмислити і засвоїти основні аспекти дитячої літератури. Зміст курсу призначений для відпрацювання навичок компетентного читання, умінь цілісно аналізувати літературно-художній твір, історико-літературний процес, теоретичний концепт, а також оволодіти основами методики використання літературного читання в логопедичній практиці. Вивчення курсунадасть зммогу студентам оволодіти необхідним комплексом знань та умінь для подальшої самостійної роботи у сфері правильного методичного добору та використання дитячої літератури в корекційно-логопедичній роботі.

           

             Курс розроблений таким чином, щоб надати студентам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб здобути якісну освіту в ділянці літературознавства та використання власного просодичного компоненту. Курс надає можливість ознайомися та практично засвоїти  основи акторскої майстерності, а саме з різними видами сценічних рухів,  голосовими вправами тощо. Під час опанування курсу студенти набудуть знання з використання театрально-ігрової діяльності на корекційних логопедичних заняттях.


 • Секція 1

  • Секція 2

   • Секція 3

    • Секція 4