Мета курсу: вивчення науково-методичних засад планування іпроведення логоритмічних занять в системі комплексної корекційної підтримки осіб із мовленнєвими порушеннями. Дисципліна розрахована на один семестр.

Основна увага курсу зосереджена на формуванні у майбутніх логопедів теоретичних основ музично-ритмічного впливу на осіб із порушеннями  мовлення; забезпеченні продуманного підходу до структурування логоритмічних занять; ознайомленні із методами та прийомами навчаннялогоритміці осіб із мовленнєвими порушеннями.

Курс є важливою складовою підготовки майбутніх логопедів до професійної діяльності та надання корекційно-розвиткових послуг особам із мовленнєвими порушеннями.

Кредити: 3