Технічна творчість сприяє розкриттю і розвитку творчих здібностей дітей, нестандартного просторового мислення, їхньої ініціативи, самостійності та  підвищенню якості трудової підготовки.

Курс "Чаріівні саморобки"  допомагає дітям змістовно цінно та цікаво проводити свій вільний час, пробуджує допитливість, підвищує пізнавальну активність,  дає широкі можливості  для розвитку творчих здібностей вихованців, зокрема уміння уявляти, фантазувати, читати й самим виконувати схеми, шукати оптимальну форму та будову, пояснювати послідовність створення виробу, концентрувати увагу, дотримуватися чіткості й акуратності в роботі.


Кредити: 3