Структура за темами

 • Тема 3. Структура персонального комп’ютера. Пристрої введення-виведення інформації

  Структура персонального комп’ютера, як обчислювальної системи. Апаратна та програмна складові ПК, їх взаємодія. Основні пристрої апаратної складової ПК, їх функція та взаємодія. Основні характеристики та функції процесора. Типи процесорів. Внутрішня, зовнішня та оперативна пам’ять. Кеш-пам’ять. Фізичні основи зберігання інформації. Пам’ять на магнітних носіях.Гнучкі дискети. Жорсткий диск. Фізичні і логічні диски. Введення інформації в комп’ютер. Структура та принцип роботи клавіатури. Цифро-алфавітна група клавіш. Функціональні та спеціальні клавіші. Група редагування. Група калькулятора. Різновиди маніпуляторів. Маніпулятор курсора - миша: користування кнопками миші. Основні характеристики монітора. Різновиди моделей принтерів та сканерів. 

  Практична робота. Ознайомлення із структурою ПК, з апаратною та програмною складовими, з функціями апаратної складової, з характеристиками процесора та алгоритмом його роботи. з носіями інформації та оперативною пам’яттю. з машинними носіями інформації: дисками, дискетами, флеш-пам’яттю та "вінчестером". Ознайомлення з клавіатурою та її функціональними клавішами. Введення тексту за допомогою клавіатури. Робота з групою клавіш. Робота з об’єктами за допомогою миші. Ознайомлення з роботою і характеристиками монітора, з роботою принтера, сканера, різних маніпуляторів.


 • Тема 4. Операційні системи ПК

  Операційні системи ПК. Операційні системи корпорації Microsoft. Операційні системи DOS. Структура операційної системи MS-DOS. Windows 3.х/9х., Windows NT/2000/XP/Vista та інші операційні системи. 

  Практична робота. Ознайомлення з основними функціями операційних систем, командами для роботи з файлами, командами операційної системи. Ознайомлення з операційними системами.


 • Тема 5. Операційна система MS Windows

  Робочий стіл. Контекстне меню об’єкта. Запуск різних програм з робочого столу. Панель задач. Меню «Пуск». Вікна в Windows. Різновиди вікон. Розміщення декількох вікон на екрані. Кнопки керування вікном. Перемикання між вікнами. Різні способи розміщення вікон. Вікно папки. Довідкова система Windows. Робота з довідковою інформацією. Поняття папки, створення папки. Перейменування та знищення папки. Поняття файлу. Шлях до файлу або папки. Застосування Корзини. Настройка вказівок миші. Команда «Знайти». Спеціальні можливості програми «Провідник».

  Практична робота. Впорядкування значків на робочому столі. Різні способи запуску програм. Ознайомлення з властивостями Панелі задач. Настройки Windows. Панель керування. Оформлення Робочого столу. Екранна заставка. Настройка зовнішнього вигляду головного меню. Настройка Панелі задач. Ознайомлення з меню «Пуск», з різними видами вікон. Робота з вікном, кількома вікнами. Розміщення вікон зліва направо, зверху вниз тощо. Виклик довідки. Пошук інформації. Створення, різні операції з папками. Створення файлів. Пошук файлу або папки за заданим шляхом. Ознайомлення з основними настройками Windows. Вибір фонового малюнка Робочого столу. Настройка заставки екрана. Виконання настройки. Зміна розмірів панелі задач. Переміщення Панелі задач. Настройка Корзини. Зміна вказівок миші. Робота з командою «Знайти». Пошук, запуск та копіювання програм в Провіднику. Ознайомлення зі спеціальними можливостями.


 • Тема 6. Стандартні програми

  Графічний редактор Paint для Windows. Інструменти для малювання. Редагування малюнка і кольору. Формати для збереження малюнків. Перенесення, копіювання та трансформування зображень. Текстовий редактор Блокнот. Знайомство з текстовим процесором WordPad. Форматування та оформлення документу. Вставка об’єктів в документ. Програма Калькулятор.

  Практична робота. Вікно редактора Paint. Створення малюнків. Робота з графічним редактором Paint. Збереження малюнків в різних форматах. Побудова в редакторі Paint електричної схеми. Створення текстового документув програмі Блокнот та в процесорі WordPad. Форматування та оформлення тексту. Виконання нескладних обчислень у програмі Калькулятор.


  • Тема 7. Текстовий редактор MS Word

   Системи опрацювання текстів, їх класифікація та функції. Призначення текстового редактора. Вікно програми Word. Редагування тексту. Особливості збереження документів. Відкриття файлів, документів.

   Десятипальцеве уведення даних з клавіатури. Програма клавіатурного тренажера.Основи форматування документів. Додаткові засоби форматування. Форматування сторінки. Друкування документу. Режими друку. Способи створення таблиць. Створення і опрацювання графіки. Текстові ефекти. Кольорове оформлення.

   Прийоми роботи з зовнішніми об’єктами. Прийоми розміщення екранних ілюстрацій у документах. Редактор формул.

   Практична робота. Введення тексту з клавіатури. Редагування тексту. Особливості збереження документів. Відкриття файлів. Робота з програмою клавіатурного тренажера.

   Форматування символів з панелі інструментів, командами меню. Додаткові засоби форматування. Форматування сторінки. Друкування документу. Друкування конвертів.


  • Тема 8. Графічні редактори Paint та MS Word

   Поняття про комп’ютерну графіку. Типи графічних файлів. Графічний редактор Paint, його призначення та основні функції. Запуск графічного редактора. Вікно графічного редактора. Створення стандартних фігур. Робота з текстом. Зберігання графічних об’єктів в різних форматах. Пошук графічних файлів.

   Можливості векторного малювання у текстовому редакторі MS Word. Малювання за допомогою інструментів Автофігури, Об’єкт WordArt, Діаграма. Вставлення графічних об’єктів та малюнків до тексту.

   Практична робота. Створення графічних об’єктів. Побудова малюнка. Редагування кольору. Створення і збереження малюнків у різних форматах (.bmp, .jpg, .gif). Малювання у текстовому редакторі MS Word.


   • Тема 9. Підсумки курсу