Мета викладання навчальної дисципліни «Організаційно-економічні основи енергозбереження формування у студентів цільової настанови на досягнення господарського результату мінімальними засобами на основі знання техніко-економічних взаємозв'язків між виконуваною роботою і складовими споживаних при цьому енергетичних ресурсів.

 

Основне завдання вивчення дисципліни «Організаційно-економічні основи енергозбереження» - формування у студентів належного рівня знань про техніко-економічні взаємозв'язки складових виконуваної роботи і складових споживаних при цьому ресурсів і методів їхнього зниження.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

 

знати:

-   основні чинники, що впливають на витрату енергетичних ресурсів;


-   методи скорочення витрат енергетичних ресурсів;

-   шляхи реалізації енергозбереження;

-   основи управління енергетикою підприємства.

вміти:

-         аналізувати   залежності    споживаних    ресурсів    для    основних технологічних процесів;

-         обирати оптимальні методи енергозбереження;

-         складати енергетичний баланс підприємства.

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальний курс «Економіка сталого розвитку» взаємопов’язаний з дисциплінами «Державне регулювання економіки», «Економіка довкілля та природокористування», «Екологічний менеджмент», «Менеджмент природних ресурсів», «Модернізація економіки: інновації, інвестиції, інституції».

 

 


Кредити: 3