Структура за темами

 • Анотація курсу

  Останні роки в Україні , як і в усьому світі, різко почала зростати кількість дітей з діагнозами ранній дитячий аутизм та розлади аутистичного спектру. Тому, з огляду на дану ситуацію, виникла необхідність розширення знань студентів з даного питання.

  Аутологія - це міждисциплінарна галузь наукового знання і практичної діяльності, в якій перетинаються інтереси педагогів, медиків, нейропсихологів, психологів та соціологів.

  Вивчення дисципліни "Аутологія" надасть студентам можливість:

  - орієнтуватися у теоретичних знаннях та основних напрямках практичного застосування принципів і методів психолого-педагогічної допомоги дітям з РАС ;

  - розкриє зміст і значення раннього виявлення вад розвитку і раннього комплексного корекційно-педагогічного впливу на процес формування комунікативно-пізнавальної діяльності цієї категорії дітей;

  надасть можливість опанувати організаційними формами допомоги батькам, які виховують дітей з РАС .

  Викладач: Соха Наталія Володимирівна

  nsokha031@gmail.com

  Наталія Соха приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.

  Зал персональноїконференції Наталії Соха

  Підключитися до конференції Zoom

  https://us04web.zoom.us/j/4435706713?pwd=ZCtvSUh5UmtjblIwRkJpOVJuakhUUT09

  Идентификатор конференции: 443 570 6713

  Код доступа: Ufn4hg


 • Введення в тематику розладів аутистичного спектру (РАC).

  Всього за змістовий модуль студенти можуть отримати: тестування - 5 балів, виконання практичного завдання - 5 балів.

 • Підсумкова атестація