Структура за темами

 • Анотація курсу

  Курс "Технології соціально-побутового орієнтування осіб з обмеженими можливостями" призначений для ознайомлення студентів з особливостями специфічної психолого-педагогічної допомоги особам з інвалідністю. Розглядається робота з даною категорією у різних соціальних інститутах, зокрема, освітніх закладах, установах соціального захисту та громадських організаціях.

  Проведення частини практичних занять курсу планується  на базі Запорізького міського територіального центру соціального обслуговування, у відділеннях денного перебування.

  Особлива увага приділяється вивченню вікових, психологічних особливостей даної категорії, відповідно до нозологій.

  Розглядаються шляхи надання соціально-побутової, психологічної, педагогічної, корекційної, логопедичної та інших видів допомоги молоді з інвалідністю.


 • Модуль 1. Особи з обмеженими можливостями як суб’єкт психолого-педагогічної роботи

 • Модуль 2. Зарубіжний досвід соціально-побутового орієнтування осіб з інвалідністю

 • Модуль 3. Організація «навчання протягом життя»

 • Модуль 4. Специфіка психолого-педагогічної роботи з людьми з тяжкими порушеннями розвитку