Cтруктура курсу. Обов'язкові елементи

Зміст курсу відповідає правилам:

 1. Кожен курс дорівнює одному семестру (до першого підсумкового контролю)
 2. В кожному курсі має бути два контрольні модулі, підсумковий контроль та індивідуальне завдання. 
 3. В кожному контрольному модулі має бути лекційний матеріал і як мінімум один поточний контроль і індивідуальне завдання.
 4. Контрольні модулі можуть поділятися на змістовні модулі. Кількість змістовних модулів визначається кількістю годин, відведених на вивчення курсу, їх можна не вказувати у структурі курсу, але на кожен змістовний модуль має припадати одна контрольна робота.
 5. Зміст індивідуального завдання курсу має перегукуватися і бути логічним продовженням індивідуальних завдань з контрольних модулів.
 6. Запитання до тестів у поточному й підсумковому контролі мають бути такими, щоб відповідь на них можна було знайти в лекційному матеріалі.
 7. Запитання до тестів підсумкового контролю не потрібно створювати окремо, вони мають бути вибрані з переліку запитань і завдань, які були у контрольних модулях 1 і 2.


Після затвердження курсу модератором курс виглядає як список:

  • Загальне   (нульова секція)
  • Секція 1
  • Секція 2

Вам слід привести його до такого вигляду:

Нульова секція встановлюється автоматично при створенні електронного курсу і містить обов'язкове посилання до Форуму новин курсу. За замовчуванням нульова секція має назву "Загальне". Перемістити або видалити нульову секцію не можливо

 • Загальне
  • Форум 
  • Силабус, інформація про автора дисципліни та викладачів, які проводять навчальні заняття (бажано фото або відео-вітання);
  • Презентація навчальної дисципліни;
  • Робоча програма навчальної дисципліни;
  • Система накопичення балів;
  • Електронний варіант базового підручника дисципліни (в якому міститься інформація, покладена в основу поточного та підсумкового контролю) або посилання на нього (посилання може бути бібліографічним);
  • Посилання до інформаційних ресурсів, які студент має використовувати у навчальному процесі (підручники, навчальні посібники, мультимедійні матеріали, Internet ресурси, електронні підручники, електронні курси та ін.);
  • Інструктивно-методичні матеріали до практичних, семінарських і лабораторних занять, самостійної роботи тощо;
  • інші матеріали, які можуть бути використані для організації та проведення навчального процесу.

 • Змістовий модуль (тема) 1 (назва теми)
  • (лекції, тест, завдання тощо)
 • Змістовий модуль (тема) 2 (назва теми)
  •  (лекції, тест, завдання тощо)
 • Підсумковий контроль
  •  (лекції, тест, завдання)
 • Індивідуальне завдання
  •  (методичні рекомендації до завдання, завдання)

Крім того, в банку тестових завдань має бути категорія (розділ, папка) Ректорський контроль, яка містить 10 запитань, обов'язково такого типу, який перевіряється автоматично. 

На самій сторінці Ректорський контроль викладати не потрібно.

На самій сторінці Ректорський контроль викладати не потрібно.


Робоча програма - документ, наявність якого підлягає перевірці. Оформіть його правильно:

 1. Відскануйте робочу програму з печаткою і підписами.
 2. Формат файлу - pdf
 3. В нульову секцію додати новий ресурс типу "файл" і завантажити ваш pdf-документ.
 4. Назва ресурсу має бути "Робоча програма" і тільки так, інакше під час підрахунку статистики система не розпізнає його.

Додавання інд. завдання та підсумкового контролю відбувається за допомогою іконки з плюсиком та написом "Додати секцію" внизу.
Перейменувати секції можна за допомогою іконкинапроти назви теми\секції.
Тема 1 -> Назва
Тема 2 -> Назва
Тема 3 -> Підсумковий контроль
Тема 4 -> Індивідуальне завдання

Додаваня файлів у нульову секцію (де вже лежать новини) відбувається таким чином:
1) збережіть Ваші матеріали у форматі pdf
2) натисніть посилання "Додати діяльність або ресурс"
3) виберіть тип "Файл"

4) Впишіть назву, наприклад "Підручник" і анотацію з назвою підручника. На поле з синьою стрілкою перетягніть файл з Вашого комп'ютера і збережіть.


Остання зміна: Thursday 4 November 2021 17:31 PM