Створення тесту із текстового файлу GIFT-структури

Система MOODLE передбачає можливість імпорту з файлів різного формату. Розглянемо один із найзручніших форматів для створення питань з одним або множинним вибором - GIFT-формат. На відміну від Aiken, він дозволяє створювати питання з декількома варіантами відповідей, а також розподіляти вагу кожної відповіді.

Розберемо створення тесту в 3 етапи:

1) формування файлу з питаннями згідно GIFT-структурі;

2) імпорт питань до банку питань;

3) формування тесту з банку питань.


1 Етап

Створюємо порожній файл формату .txt та змінюємо його кодування на UTF-8. Це можна зробити у програмі NotePad++, завантажити можна за посиланням https://notepad-plus-plus.org/downloads/.

Для того щоб відкрити текстовий файл у програмі NotePad++ потрібно:

1) Натиснути правою кнопкою миші на текстовому файлі та обрати "Edit with Notepad++" (рис. 1), напис може бути іншою мовою, звертайте увагу на ярлик програми. Також можна відкрити файл через NotePad++, потрібно обрати пункт меню "Файл" => "Відкрити...". У вікні, що відкрилося потрібно обрати створений текстовий файл (рис. 2 - 3)


Рисунок 1Рисунок 2


Рисунок 3

2) Обрати пункт меню "Кодування" (назва різниться залежно від мови) та натиснути на пункт "Конвертувати у UTF-8"  та зберегти файл. Після цього у правому нижньому куті можна побачити поточне кодування файлу (рис. 4).


Рисунок 4


Після зміни кодування можна починати формувати питання. Вони складаються з таких частин:

1) Коротке означення питання;

2) Опис питання;

3) Правильна відповідь для питання з одним правильним варіантом;

4) Правильна відповідь для питання з декількома правильними варіантами;

5) Неправильна відповідь


Структура питання наступна:

1) Перед "Коротке означення питання" та "Опис питання" ставиться подвійна двокрапка "::";

2) Запитання містяться у фігурних дужках. Дужка, що відкриває, ставиться після "Опис питання", а закриваюча дужка після останього питання з нової строки;

3) У питаннях з одним варіантом відповіді, перед правильною відповіддю ставиться знак "=", а перед неправильними знак "~";

4) У питаннях з декількома варіантами відповіді, правильні позначаються за таким форматом "~%вага_питання%", а перед неправильними знак "~". Вага може бути додатною або від'ємною;

5) Кожний варіант відповідіпочинається з нової строки;


Наведемо 4 приклади створення подібних питань:

Приклад 1. Питання з одним варіантом відповіді


Приклад 2. Питання з декількома правильними відповідями


Приклад 3. Питання з декількома правильними відповідями та штрафом за неправильні