Реалізація змісту курсу “Загальна психологія” у процесі підготовки психологів забезпечує можливість оптимального формування у студентів вмінь і навичок аналізу різних психологічних феноменів, проведення наукових психологічних досліджень.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є комплекс наукових знань про факти, закономірності і механізми психіки людини, становлення її як особистості, розвитку в реальному соціокультурному середовищі.
Основна ідея курсу “Загальна психологія” полягає у тому, щоб навчити майбутнього фахівця правильно оцінювати діагностичні та регулятивні можливості, технолого-процесуальні особливості методичного матеріалу дослідження й оцінки психічних процесів і станів особистості, а також на основі правильної оцінки тієї чи іншої методики сформувати первинні навички підбору і маніпулювання дослідницьким матеріалом з метою створення надійних програм професійно-психологічного забезпечення діяльності.

Кредити: 4
Семестр: 222