Початкове технічне моделювання — це перші кроки дитини до пізнання і розуміння світу техніки, спроби її власної творчої діяльності, процес опанування певної системи початкових технічних і технологічних знань,вмінь і навичок. Використання STREAM освіти в цьому курсі допомагає формувати у дитини уявлення про світ, розвивати критичне мислення, інтелектуальну активність, технічну компетентність.

Кредити: 3