Основи політехнічної освіти молоді є  базою для науково-технічної творчості учнівської молоді сьогодні.

Специфіка навчальної програми курса обумовлена тим, що поряд з програмними питаннями механіки, електротехніки, теоретичної фізики,

загального природознавства в обсязі шкільної програми, в ній на основі конкретних технічних рішень, розкриваються і використовуються фізичні

ефекти, прояви механічних і електричних сил в природі; а отримані знання можуть бути застосовані при створенні реальних винаходів.
Кредити: 3