Комп'ютерна графіка - це область інформатики, що займається проблемами отримання різних зображень (ілюстрацій, малюнків, схем, макетів, мультиплікації, креслень) на комп'ютері. Комп'ютерна графіка відносно новий, але дуже динамічно прогресуючий, напрямок в науці. 
       Робота з комп'ютерною графікою дуже цікава і захоплююча, оскільки надає багато можливостей для реалізації на персональному комп’ютері. Для професійної роботи в комп'ютерній графіці художникам рекомендується вивчати: композицію, кольорознавство, формоутворення, малюнок і живопис. На будь-якому підприємстві, фірмі, компанії, час від часу виникає необхідність у розробці рекламних білбордів, сітілайтів, оголошень в газети і журнали, випуску рекламної листівки або буклету. Без комп'ютерної графіки не обходиться жодне сучасне програмне забезпечення. Необхідність широкого використання графічних програмних засобів стала особливо відчутною в зв'язку з розвитком Інтернету. 
      У всіх галузях науки, техніки, медицини, комерційній та управлінській діяльності використовуються побудовані за допомогою комп'ютера схеми, графіки, діаграми, призначені для наочного відображення різноманітної інформації.

Кредити: 3