Структура за темами

 • Загальне

       Поняття «актуарна математика» походить від слова актуарій, що в перекладі з грецької мови означає «скорописець», «обліковець». Сучасне значення поняття «актуарій» — фахівець зі страхової справи, який займається розробкою наукових методів розрахунку тарифних ставок, резервів, премій, розміру страхового ризику тощо.

       За допомогою актуарних розрахунків визначається частка участі кожного страхувальника в створенні страхового фонду, тобто розмір тарифних ставок. Форма, за якою ведеться розрахунок витрат на ведення певного об’єкта страхування, називається актуарною калькуляцією. За її допомогою можна визначити собівартість послуги страховика, страхові платежі, розмір страхового ризику, суму та частку витрат на ведення справи з обслуговування договору страхування.

       Предметом вивчення навчальної дисципліни є математичні методи та моделі у страхуванні. Разом із відповідними економічними та юридичними дисциплінами актуарна математика утворює ширшу галузь знань – актуарну науку, яка й є теоретичною базою страхового бізнесу. Актуарна математика широко використовує загальні математичні теорії, особливо предмети ймовірнісного та статистичного циклів. Курс ознайомлює студентів з основними математико-статистичними методами, які застосовуються у страховій діяльності.
 • Теоретична частина

  Обмежений Не доступно, якщо: Ви не належите до будь-якої групи

  Представлено теоретичний матеріал та приклади розв'язування задач по основних темах курсу:

  1. Актуарні розрахунки. Тарифна ставка. Суть та види страхових премій.

  2. Майнове страхування.

  3. Соціальне страхування.

  4. Ймовірністні характеристики тривалості життя. Залишкова тривалість життя.

  5. Добровільне медичне страхування.

  6. Страхування на випадок непрацездатності- інвалідності.

  7. Страхування від нещасного випадку та хвороби.

  8. Пенсійне страхування.

 • Тестова частина

  Представлено тести по основних темах курсу

 • Індивідуальне завдання

  Обмежений Не доступно, якщо: Ви не належите до будь-якої групи

  Написати реферат за однією з вказаних тем згідно свого варіанту:

  1. Майнове страхування.

  2. Соціальне страхування.

  3. Ймовірністні характеристики тривалості життя. Залишкова тривалість життя.

  4. Актуарні розрахунки в добровільному медичному страхуванні.

  5. Страхування на випадок непрацездатності- інвалідності.

  6. Страхування від нещасного випадку та хвороби.

  7. Схеми пенсійного страхування.

  8. Перестрахування.

  9. Фінансова стійкість страхових операцій та методи її забезпечення.

  10. Промислові ризики.

 • Підсумковий контроль

  Обмежений Не доступно, якщо: Ви не належите до будь-якої групи