Охарактеризуйте історичні етапи інтеграційних процесів в світі (10 балів)