Структура за темами

 • Політична економія інтеграції


  За останні півстоліття поняття «інтеграція» стало важливою економічною категорією у світовій політиці і міжнародних відносинах. У центрі уваги опиняються такі важливі проблеми сучасності, як забезпечення безконфліктного співіснування держав і розвиток ефективного співробітництва, функції і доля сучасної держави, взаємодія політики та економіки. Процеси інтеграції розглядаються як позитивні, з огляду на їхню здатність вирішити всі ці проблемні питання. Процес європейської інтеграції є і, вірогідно, ще надовго залишиться найяскравішим прикладом глибини інтеграційних процесів у сучасному світі. Не зменшуючи значення культурно-асиміляційних тенденцій або невпинної глобалізації світової економіки, неможливо не визнати, що саме європейські політико-інтеграційні досягнення є найбільш успішним інтеграційним трендом на зламі тисячоліть. Попри періодичну появу проблемних ситуацій (економічного, політичного і, навіть, особистісного спрямування), які пригальмовують інтеграційні процеси, євроінтеграційний вектор жодного разу не змінив напрям, що дає підстави констатувати неухильне зростання якості інтеграційної співпраці.

  Саме тому дисципліна - "Політична економія інтеграції" є важлива для вивчення студентів зі спеціальності "Міжнародна економіка". Саме вона є фундаментом вивчення таких дисциплін, як:

   - Економіка та зовнішньоекономічні зв’язки країн світу

  Міжнародна економічна інтеграція

  Міжнародні компанії в умовах глобалізації

  Зовнішньоекономічна політика інтеграційних угрупувань

 • Тема 2