ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ (15 балів)

Необхідно дати відповіді на 3 питання. Відповіді мають бути лаконічні без використання плагіату.
Питання розподіляються наступним чином: перше питання відповідає списковому номеру студента в журналі, друге питання - пропускаємо 25 і обираємо 26-те; третє питання - пропускаємо ще 25 і обираємо 51-е питання.
Наприклад: для студента за списковим номером 1: перше питання - 1; друге питання - 26; третє питання - 51.