Перелік силабусів

URL Дисципліна Факультет Підрозділ Силабус
24 Дискретні структури (спеціальність інженерія програмного забезпечення; 2 семестр) Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
35 Комп'ютерна дискретна математика (Стєганцева П.Г.) Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
655 Алгебра і теорія чисел (Стєганцев Євгеній Вікторович) Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
667 Аналітична геометрія та лінійна алгебра (1 семестр) Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
829 Дискретна математика (Стєганцева Поліна Георгіївна) Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
872 Диференціальна геометрія і топологія (Стєганцев Євгеній Вікторович) Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
888 Комп'ютерна алгебра (ІСТ) Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
1091 Комп`ютерна алгебра Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
1156 Лінійна алгебра та аналітична геометрія (доц. Спиця О.Г.; 1 семестр) Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
1458 Вибрані питання сучасної алгебри та геометрії (Стєганцева Поліна Георгіївна) Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
1478 Основи математики (Стєганцева Поліна Георгіївна) Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
1771 Алгебраїчні методи геометрії (дисципліна за вибором, викладач Стєганцева П.Г.) Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
1790 Алгебраїчні структури Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
1791 Взаємодія математичних структур на одній множині Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
2499 1 Алгебра та геометрія (прикладна математика) 1 семестр Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
3092 1 Дискретна математика (для програмістів) (комп'ютерні науки) 1 семестр Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
3176 1м Методологія та організація наукових досліджень (магістри, 1 семестр) Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
3385 6 Шкільний курс математики і методика її викладання 6 семестр Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
3389 7 Шкільний курс математики та методика її викладання математики 7 семестр Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
3404 1 Методика викладання математики 8.111 Математика Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
3513 Математичне моделювання в природничих та суспільних науках Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
3938 1 Аналітична геометрія (111 Математика) Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
4063 Математичні основи криптології Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
4934 Додаткові розділи лінійної алгебри(дисципліна за вибором, викладач Гречнєва Марина Олександрівна) Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
5138 1м Тестування в галузі природничо-математичних наук (магістратура 'математика') 1 семестр Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
5416 Математична логіка Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
5660 Методи розв'язання типових та нестандартних задач елементарної математики (магістратура, 3 семестр) Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
6869 Інформаційні технології в освіті (014.03 ) Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
6888 Математичні методи криптології Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
7410 Вища геометрія (014 Середня освіта (математика)) Зіновєєв І.В. Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
7491 Аналіз даних в галузі освіти (магістратура 'математика') 3 семестр Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
8013 2 Дискретна математика (для програмістів) (комп'ютерні науки) 2 семестр Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
8014 Алгебра та геометрія Дисципліна вільного вибору студента (додаткова предметна спеціальність "Математика") 7 семестр Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
8045 Вища алгебра (спеціальність середня освіта (математика), 2 семестр) Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
9090 Методи зображень Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
10010 Основи прикладної теорії інформації Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
10041 Методи розв’язання задач підвищеної складності Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
10082 Професійно орієнтований практикум іноземною мовою Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
10603 Вища математика (додаткова предметна спеціальність"Середня освіта (інформатика)") Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
11057 Методика навчання математики Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
11236 Додаткові розділи дискретної математики Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
11413 Математичне програмування Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
11758 Професійний інструментарій результатів досліджень Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
11873 Лінійна алгебра та аналітична геометрія (ІСТ та СО(інф), 1 семестр) Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
12036 1 Алгебра та геометрія (комп'ютерні науки) 1 семестр Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
12690 Методика розв'язування задач з параметрами Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
13000 Основи вищої математики (біологічний факультет) Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
13701 Вища математика (додаткова спеціальність С/о"Математика") Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
13796 Вища математика(додаткова спеціальність Інформатика)(для заочн) Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
14332 2 Алгебра та геометрія (прикладна математика) 2 семестр Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
15097 Алгебраїчні методи криптології (магістратура) Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
15272 Основи інформаційних та комунікаційних технологій (СПП, заочна форма) Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
15605 Захист інформації Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
15623 Математичні основи теорії інформації та кодування Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
15624 Кодування даних Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
15661 Практикум з розв'язання задач елементарної математики (2 сем.) Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
15662 Практикум з розв'язання задач елементарної математики (з/в) Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
15878 Основи наукових досліджень в професійній діяльності Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
16380 Розв'язання задач з параметрами Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
16509 2 Вища геометрія (014 Середня освіта (математика)) Манько Н.І.-В. Математичний факультет Кафедра загальної математики силабус
192 Електродинаміка Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
202 Розв'язування фізичних задач у базовій школі (Мінаєв Ю.П.) Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
208 Методи розв'язування фізичних задач (Мінаєв Ю.П.) Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
474 Комп'ютерне моделювання, розрахунки і прогнозування фізичних властивостей наноматеріалів і композитів Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
481 Кристалографія (Яновський Олександр Сергійович) Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
547 Перспективні функціональні неорганічні матеріали Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
565 Сучасні методи дослідження матеріалів Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
567 Теорія доменної структури Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
596 Чисельні методи (Яновський Олександр Сергійович) Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
675 Професійно-орієнтований практикум іноземною мовою (Яновський Олександр Сергійович) Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
1374 Оптичні властивості твердих тіл (Яновський Олександр Сергійович) Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
1527 Вакуумні технології в виробництві наноматеріалів (Яновський Олександр Сергійович) Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
2056 Електрика та магнетизм (Яновський Олександр Сергійович) Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
3094 Механіка Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
3106 Молекулярна фізика Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
3160 Математичний апарат фізики Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
3194 Фазові рівноваги Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
3225 Аморфні та квазікристалічні матеріали Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
3486 АТОМНА ФІЗИКА Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
3551 Авіаційне матеріалознавство Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
3554 Фізика твердого тіла Смоляков Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
3555 Дифракційні методи дослідження Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
3560 Фізичні основи структурного стану речовини Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
3594 Методика навчання природничих наук Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
3618 Вакансія 4 Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
3619 Теорія і методика навчання фізики (Частина 1) Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
3962 Дефекти структурних матеріалів Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
4382 Фізика ядра та елементарних частинок Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
4384 Магнетизм низькодисперсних систем Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
4547 Випробування властивостей магнітних матеріалів Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
4593 Оптичні методи дослідження матеріалів Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
5208 Фізика Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
5243 Основи геометричної кристалографії Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
5664 Комп’ютеризація шкільного фізичного експерименту (Андрєєв А.М.) Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
5692 Методика навчання мови фізики Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
5711 Основи теплофізики (весняний семестр) Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
5715 1 Педагогіка (Середня освіта (Інформатика, Математика)) Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
5720 Теоретико-методичні засади курсу фізики старшої школи Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
5721 Шкільний курс астрономії Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
5722 Методологія науково-педагогічного дослідження Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
6334 Лабораторії спеціалізації (Основи технологій виготовлення деталей та вузлів авіаційних двигунів) Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
6375 Фізика наноматеріалів Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
6527 Магнетизм металів і сплавів Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
6530 Інформаційні технології в фізиці Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
6612 ФЕП як перспективні альтернативні джерела енергії Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
6858 Взаємодія лазерного випромінювання з речовиною Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
7138 Професійно-орієнтований практикум іноземною мовою Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
7608 Оптика Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
7624 Термодинаміка і статистична фізика Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
7799 Фізика ультрадисперсних середовищ Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
7820 Рентгеноструктурний аналіз металів та сплавів Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
7822 Методологія та організація наукових досліджень Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
9221 Аморфні та квазікристалічні матеріали копіювання 1 Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
9340 Курс фізики у профільній школі Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
9341 Інноваційні технології навчання фізики Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
9342 Сучасні дидактичні засоби навчання Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
9349 Методика розв'язання задач з фізики Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
9385 Підготовка учнів до шкільних олімпіад та конкурсів наукових робіт з фізики Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
9591 Електрика та магнетизм Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
9612 2 Педагогіка та психологія Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
9613 Сучасні методи досліджень в фізиці Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
10006 Організація інноваційної діяльності учнів у навчанні фізики Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
10074 Сучасні методи дослідження матеріалів Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
11013 Теорія і методика навчання фізики (Частина 2) Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
11033 Основи теплофізики Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
11045 Лабораторії спеціалізації (дослідження фізичних властивостей твердих тіл, наноматеріалів і композитів) Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
11480 Практикум з розв'язання фізичних задач Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
11482 Практикум зі шкільного фізичного експерименту Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
11483 Вакансія 1 Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
12794 Лазерна обробка металів і сплавів Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
13189 Основи Інтернет-технологій Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
13713 Методика навчання фізики Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
13723 Мова фізичних задач Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
14156 Методи та засоби віртуального фізичного експерименту Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
15849 Психологія конфлікту (А.М. Андрєєв) Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
16220 Позаурочна робота з фізики та астрономії (А.М. Андрєєв) Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
16221 Організація навчальних досліджень з фізики та астрономії (А.М. Андрєєв) Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
16222 Педагогічний супровід учнів під час підготовки до творчих конкурсів з фізики (А.М. Андрєєв) Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
16223 Складні питання курсу фізики старшої школи (А.М. Андрєєв) Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
16227 Актуальні питання фізики та методики її навчання (А.М. Андрєєв) Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
16229 Мова фізичних задач (А.М. Андрєєв) Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
16230 Методи розв'язування олімпіадних задач з фізики та астрономії (А.М. Андрєєв) Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
16231 Розроблення дидактичних засобів навчання фізики та астрономії (А.М. Андрєєв) Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
16232 Техніка фізичного експерименту (А.М. Андрєєв) Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
16233 Теорія і методика шкільного фізичного експерименту (А.М. Андрєєв) Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
16234 Практикум з розв'язування задач ЗНО з фізики (А.М. Андрєєв) Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
16235 Технології організації винахідницької діяльності учнів з фізики (А.М. Андрєєв) Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
16317 Механізми електричних втрат ефективності ФЕП Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
16318 Механізми рекомбінаційних втрат ефективності ФЕП Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
16681 Фізика (спец. Кібербезпека) Математичний факультет Кафедра загальної та прикладної фізики силабус
7 Алгоритмізація та програмування (Пр прог) (1 семестр КН) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
25 Програмно-технічне забезпечення електронного бізнесу (Вибіркова дисципліна) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
615 Інформаційні технології в освіті (014.11) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
2498 Програмно-технічне забезпечення електронного бізнесу Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
2892 Основи інформаційних і комунікаційних технологій в педагогіці Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
3016 Об'єктно-орієнтоване програмування Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
3090 Методи статистичної обробки результатів педагогічного експерименту Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
3093 Інформаційне забезпечення статистичних досліджень Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
3344 Обробка зображень та мультимедіа Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
3357 Бази даних та інформаційні системи Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
3360 Платформи хмарних сервісів Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
3361 CASE системи Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
3362 Адміністрування інформаційних систем Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
3363 Інтелектуальні інформаційні системи Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
3364 Розподілені інформаційно-аналітичні системи Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
3368 Методика навчання інформатики Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
3369 Основи інформаційних технологій Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
3370 Основи програмування Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
3373 Методика викладання математики та інформатики Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
3391 Організація та обробка електронної інформаціі_КН Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
3394 Методологія та організація наукових досліджень Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
3410 Хмарні сервіси в освітній діяльності Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
3411 Основи інформатики (Хімія) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
3413 Менеджмент проєктів програмного забезпечення (ОП_ІСТ) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
3416 Комп'ютерні технології в тестуванні Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
3506 Программирование 1 часть (Прикладная математика) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
3531 Алгоритмізація та програмування (Пр прог) (2 семестр КН) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
3532 Программирование 2 часть (Прикладная математика) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
3545 Розробка програмного забезпечення на платформі Node.js Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
3673 Програмування комп'ютерної графіки Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
3954 Операційні системи (Компьютерные науки, кафедра КН) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
4008 Об`єктно-орієнтоване програмування, ООП (4 семестр), спеціальність: комп'ютерни науки, рівень: Бакалавр, 2 курс, Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
4016 Технології розробки програмних продуктів Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
4052 Великі дані. Наука про дані. Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
4185 ТЕХНОЛОГІЇ SEMANTIC WEB Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
4199 Основи криптології Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
4200 Сучасні парадигми програмування Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
4201 Платформи корпоративних інформаційних систем Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
4268 Архітектура багатокористувацьких комп'ютерних мереж Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
4586 Архітектура обчислювальних систем Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
5089 Системи аналітичних обчислень в наукових дослідженнях Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
5123 Інформаційні технології навчання (ПО) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
5222 Системи і методи візуального програмування Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
6085 Менеджмент проектів програмного забезпечення_ІПЗ Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
6221 Програмні засоби вивчення природничо-математичних дисциплін Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
6247 Технології XML (бакалавр, 3 курс, Добровольський Г.А.) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
6322 Теорія компіляції (бакалавр, комп`ютерні науки, 4 курс, Добровольський Г.А.) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
6373 Паралельні та розподілені обчислення Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
6439 с/к - Теорія кооперативних ігор (Кондрат'єва Наталія Олександрівна) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
6440 с/к - Еволюційні методи моделювання (Кондрат'єва Наталія Олександрівна) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
6868 Управління проєктами (вибіркова дисципліна) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
6871 Цифрові засоби навчання інформатики Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
6872 Модуль «Математичні основи інформатики» і методика його викладання Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
6873 Візуальні інструменти аналітики даних Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
6874 Ділова та наукова комп’ютерна графіка (Решевська К.С.) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
7016 Конструювання тестів з інформатики Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
7406 Мультимедійні технології навчання (04, 08, 09) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
7407 ОФІСНЕ ПРОГРАМУВАННЯ Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
7408 Управління проєктами (Інформаційні системи та технології) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
7527 Комп'ютерні мережі та Web-програмування 2 семестр (заочне) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
7812 Методика викладання інформатики (4кСОм,СОі) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
7814 Підготовка учнів до олімпіад і конкурсів з інформатики Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
7935 Шкільний курс інформатики та методика її викладання 3-2 Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
7938 Методика викладання інформатики Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
7973 Сучасні ППП для математичних розрахунків Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
7977 Сучасні дидактичні засоби навчання Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
8050 Комп'ютерна математика Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
8054 с/к - Системологія (Кондрат'єва Наталія Олександрівна) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
8056 Економіка і організація розробки програмних продуктів Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
8061 Шкільний курс інформатики та методика її викладання(КНі 4 бак) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
8062 Сучасні методи Web-програмування Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
8063 Захист інформації та розподілені обчислення Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
8064 Інформаційні технології в освіті (014.02) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
8065 Інформаційні технології в освіті (014.05) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
8067 Інформаційні технології в освіті (014.01) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
8068 ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
8069 Семантична розмітка HTML документів Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
8070 Засоби організації та управління масивами даних (Середня освіта (інформатика)) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
9029 Шкільний курс інформатики (для 2 курсу, вибіркова для педагогічних спеціальностей) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
9030 Практикум із шкільного курсу інформатики (для магістрів Середня освіта Інформатика) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
9084 Основи програмування та алгоритмізація Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
9085 Методика навчання інформатики(СО фізика) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
9480 Курсова робота з дисципліни "Організація та обробка електронної інформації" Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
9986 Комп'ютерні мережі та Web-програмування Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
10260 Навчальна практика (педагогічна ) ППН17 Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
10276 Офісні додатки в середній школі Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
10279 Методика підготовки до олімпіад і конкурсів з інформатики (2 курс магістри СОфіз) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
10429 Навчальна практика ( комп'ютерна) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
10476 Сучасне програмування (магістры, КН) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
10548 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
10946 Проектування програмних систем Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
11177 Основи програмуванняя (ЗАОЧНА форма навчання) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
11286 Нотація та семантика мови UML Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
11287 Сучасні Інтернет-технології Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
11403 Вибрані пакети мови програмування Python Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
11884 Навчальна практика (компьютерна ППС 14) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
11886 Сучасні мови програмування (ППС 12) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
11887 Курсова робота з фаху (ППОП 11) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
11945 Комп'ютерні технології в роботі з дітьми Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
11971 Комп'ютерна графіка Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
12020 Проєктна діяльність у курсі інформатики (для магістрів Середня освіта Інформатика)) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
12021 Шкільний курс інформатики з методикою навчання-2 Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
12022 Методика викладання інформатики ППН15 5сем Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
12023 Методика викладання інформатики ППН15 6сем Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
12024 Практикум з програмування ППН16 5сем Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
12025 Методика підготовки до олімпіад з інформатики Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
12221 Інтелектуальні інформаційні системи та технології обробки даних Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
12473 Виробнича практика (КН магистратура) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
12638 МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
12647 Мультимедійні технології навчання (014.02) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
12751 Формування STEM-навичок на уроках інформатики Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
12868 Штучний інтелект для всіх Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
13015 Основи програмування (Прикладна лінгвістика) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
13070 Інформаційні технології навчання Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
13165 Комп'ютерні мережі та Web-програмування (1 семестр) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
13294 Організація та обробка електронної інформаціїї (спеціальність ІСТ) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
13671 Робототехніка Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
13672 Математичні основи інформатики Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
13692 Засоби організації та управління масивами даних (додаткова предметна спеціальність Інформатика) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
13766 Комп'ютерні мережі та Web-програмування 2 семестр Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
13767 Вебтехнології та Інтернет програмування Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
13768 Стратегії кібербезпеки Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
13793 Здобуття даних Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
13856 Теорія та проєктування інформаційних систем Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
13857 Асинхронне програмування у веб Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
13937 Швидка розробка програм із віконним інтерфейсом за допомогою Lazsrus Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
13938 Python для аналізу даних Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
13948 Асинхронне веб програмування Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
13952 Сучасні патерни проектування Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
13953 Стратегії кібернетичної безпеки Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
14102 Створення контенту засобами сервісів Web 2.0 Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
14111 Офісні задачі та технології їх вирішення Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
14112 Проектування інформаційних систем Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
14251 Математичні основи інформатики Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
14252 Офісні додатки Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
14337 Web-програмування1 Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
14370 Основи інформаційно-комунікаційних технологій в психології Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
14371 ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
14372 Шкільний курс інформатики та методика її викладання 3-1 Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
14377 Комп'ютерна графіка та web-дизайн в інформаційній справі Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
14386 Управління ІТ-проєктами Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
14395 Архітектура комп’ютера Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
14502 Методологія та організація наукових досліджень_ІСТ Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
14506 Мови візуального моделювання Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
14770 Мультимедійні технології навчання (014.01) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
14771 Мультимедійні технології навчання (014.03) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
14772 Мультимедійні технології навчання (014.05) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
14775 Мультимедійні технології навчання (014.11) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
14803 Основи програмування (для математиків (014 і 111)) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
14911 Формування баз даних організацій Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
14915 Архітектура обчислювальних систем копіювання 1 Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
14948 Сучасні методи машинного навчання Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
14949 Обробка даних та візуалізація Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
14960 Курсова робота з дисипліни "Інформаційні технології у професйній діяльності вчителя" Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
15093 Обробка природних мов Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
15094 Добування даних (для магістрів спеціальності ІСТ) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
15111 Електронний бізнес Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
15123 Обробка зображень (ІСТ магістри) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
15126 Blockchain-технології Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
15142 Архітектура розподілених систем Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
15203 Офісні додатки в середній школі Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
15530 Комп'ютерні мережі Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
15603 Управління проєктами (Прикладна математика) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
15606 Основи інформатики (Прикладна лінгвістика) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
15612 Методика підготовки до олімпіад з інформатики (додаткова предметна спеціальність) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
15620 Організація баз даних і баз знань Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
15621 Основи штучного інтелекту Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
15692 Курсова робота з дисципліни "Бази даних" копіювання 1 Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
15846 Цифрові та мультимедійні технології в профільній середній та фаховій передвищій освіті (8.014.03) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
15851 Технології програмування Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
15913 Курс інформатики в профільній школі Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
15914 Методика викладання інформатики в профільній школі Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
15990 Професійно-орієнтований практикум іноземною мовою (126) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
15991 Проєктування інформаційних систем Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
15996 Цифрова трансформація підприємств та установ Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
16285 Методика викладання модулю "Інформаційна безпека" Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
16286 Комп'ютерна графіка і мультимедіа та методика їх викладання Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
16287 Системи управління базами даних в профільній школі Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
16316 3D комп'ютерна графіка Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
16322 Розробка і впровадження ERP-систем Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
16331 Інформаційні системи управління підприємством Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
16332 Сучасні PLM-системи Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
16333 Комп'ютерні технології в дизайні Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
16334 3D моделювання (для СО(інформатика)) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
16335 Work Flow системи Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
16442 Комп'ютерні мережі та Web-програмування (заочне) Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
16514 Методика підготовки учнів до наукової роботи з інформатики Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
16515 Методика позашкільної роботи з інформатики Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
16516 Методологія наукових досліджень Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
16520 Основи наукових досліджень в професійній діяльності_ІСТ Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
16566 Шкільний курс інформатики з методикою навчання -1 Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
16570 Методичні аспекти реалізації STEM-підходів у навчанні Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
16686 Цифрові та мультимедійні технології в профільній середній та фаховій передвищій освіті Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
16687 Основи криптографії Математичний факультет Кафедра комп'ютерних наук силабус
669 Моделювання динамічних систем (Грищак Віктор Захарович) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
719 Варіаційне числення та методи оптимізації (Швидка Світлана Петрівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
735 Теорія ймовірностей та математична статистика (Інженерія програмного забезпечення, Швидка Світлана Петрівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
873 Диференціальні та інтегральні рівняння (Грищак Віктор Захарович) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
1212 Додаткові розділи теорії ймовірностей та математичної статистики (Швидка Світлана Петрівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
1247 Методи оптимiзацiї та дослідження операцій (4 курс, КН, СОінф) (Леонтьєва Вікторія Володимирівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
1266 Виробничий процес та основи його організації (Кондрат'єва Наталія Олександрівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
1301 Теоpiя ймовipності та математична статистика--- 6.014 (Швидка Світлана Петрівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
1767 с\\к Варіаційні методи в механіці деформівного твердого тіла (Швидка Світлана Петрівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
1774 с/к - Математичне моделювання виробничих процесів (Леонтьєва Вікторія Володимирівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
1775 с/к - Математичне моделювання недетермінованих систем (Кондрат'єва Наталія Олександрівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
1782 Виробнича практика (прикладна математика) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
1784 с/к - Основи теорії оптимальних процесів (Леонтьєва Вікторія Володимирівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
1805 Системний аналiз (Кондрат'єва Наталія Олександрівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
1806 Системний аналiз та теорія прийняття рішень (Кондрат'єва Наталія Олександрівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
1944 Теоpiя ймовipностей (111 Математика) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
1945 Теоpiя ймовipності та математична статистика (126 Швидка Світлана Петрівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
1987 Теорія систем та системний аналіз (Кондрат'єва Наталія Олександрівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
1997 Методи та системи прийняття рішень (Кондрат'єва Наталія Олександрівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
2009 с/к - Математичне моделювання позитивних систем (Леонтьєва Вікторія Володимирівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
2136 Чисельні методи в інформатиці (Левчук Сергій Анатолійович) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
5000 Теорія ймовірностей та математична статистика (спеціальність "Інформаційні системи та технології") Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
5003 Аналіз та обробка даних (Левчук Сергій Анатолійович) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
5535 з/в - Дослідження операцій (2 курс, ІСТ) (Леонтьєва Вікторія Володимирівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
5581 Методологiя та органiзацiя наукових дослiджень (Кондрат'єва Наталія Олександрівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
5583 Математичне та комп'ютерне моделювання (Кондрат'єва Наталія Олександрівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
5643 Методи оптимізації та дослідження операцій (3 курс, ПМ, ПМК, КН) (Леонтьєва Вікторія Володимирівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
6433 Теорія ймовірностей та математична статистика (практичні заняття; викладач - Левчук Сергій Анатолійович) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
6441 Теорія керування (Леонтьєва Вікторія Володимирівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
6912 Оптимальне керування (маг ПМ, 1к) (Леонтьєва Вікторія Володимирівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
7130 Математичне моделювання екстремальних задач Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
7874 Диференціальні рівняння (КН) (Грищак Віктор Захарович) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
7877 c/к "Декларативне, функціональне та логічне програмування в системі комп'ютерної математики MAPLE" (Левчук Сергій Анатолійович) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
7879 С/к "Стандартизація та сертифікація програмного забезпечення" (Швидка Світлана Петрівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
8052 с/к - Математичне моделювання багатофакторних процесів (Кондрат'єва Наталія Олександрівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
9209 Дослідження операцій (2 курс, ІСТ) (Леонтьєва Вікторія Володимирівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
9510 з/в - с/к - Чисельне моделювання індустріальних задач (Леонтьєва Вікторія Володимирівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
9511 Варіаційне числення (Леонтьєва Вікторія Володимирівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
10009 Аналіз алгоритмів Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
10156 Додаткові розділи дослідження операцій (ІСТ) (Леонтьєва Вікторія Володимирівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
10161 Теорія прийняття рішень (ІСТ, 3 курс) (Кондрат'єва Наталія Олександрівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
10286 з/в - Методи оптимізації та дослідження операцій (5 курс, КН) (Леонтьєва Вікторія Володимирівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
10394 з/в - Системний аналіз та теорія прийняття рішень (Кондрат'єва Наталія Олександрівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
10396 Моделювання процесів та систем (Кондрат'єва Наталія Олександрівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
10399 с/к - Аналіз даних (ІСТ, 3 курс) (Леонтьєва Вікторія Володимирівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
11173 Комп'ютерне моделювання (ІСТ) (Кондрат'єва Наталія Олександрівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
11174 Основи наукових досліджень в професійній діяльності (ІСТ)(Кондрат'єва Наталія Олександрівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
11271 Теорія ймовірностей та математична статистика (для студентів заочної форми навчання)_ Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
11282 Диференціальні рівняння (ІСТ) (Грищак Віктор Захарович) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
11289 з/в - Аналіз даних (Леонтьєва Вікторія Володимирівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
11421 Інформаційна безпека Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
11422 с/к Програмне забезпечення чисельного моделювання. Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
11423 Криптоаналіз Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
11427 Розробка та стандартизація програмних засобів та інформаційних технологій Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
11430 Технології аналізу даних Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
11438 с/к - Розв’язання прикладних задач методами нечітких множин (Кондрат'єва Наталія Олександрівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
11439 с/к - Автоматизація дослідження складних систем методами системології (Кондрат'єва Наталія Олександрівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
11440 с/к - Математичні моделі обробки великих даних (Леонтьєва Вікторія Володимирівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
11441 с/к - Аналіз даних у структурних обчисленнях (Леонтьєва Вікторія Володимирівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
11442 с/к - Безпека обробки та передачі даних (Леонтьєва Вікторія Володимирівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
11443 з/в - Дослідження операцій (4 курс, ІСТ) (Леонтьєва Вікторія Володимирівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
11451 с/к - Додаткові розділи теорії керування (Леонтьєва Вікторія Володимирівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
11452 с/к - Математичне моделювання процесів різної фізичної природи (Леонтьєва Вікторія Володимирівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
11454 с/к - Математичні методи обробки соціально-економічної інформації (Леонтьєва Вікторія Володимирівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
11455 с/к - Математичні основи теорії оптимального керування (Леонтьєва Вікторія Володимирівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
11456 Диференціальні та інтегральні рівняння (Леонтьєва Вікторія Володимирівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
11457 с/к - Аналіз, візуалізація та прогнозування даних (Леонтьєва Вікторія Володимирівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
11458 Методи оптимiзацiї та дослідження операцій (ІСТ) (Леонтьєва Вікторія Володимирівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
11459 с/к - Використання інформаційних засобів для аналізу складних даних (Леонтьєва Вікторія Володимирівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
11460 с/к - Програмне забезпечення математичних досліджень (Леонтьєва Вікторія Володимирівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
11466 с/к - Візуалізація розв’язання системних задач методами теорії систем (Кондрат'єва Наталія Олександрівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
11467 с/к - Практичні методи математичного і комп`ютерного моделювання (Кондрат'єва Наталія Олександрівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
11468 с/к - Комп’ютерне моделювання у прикладних дослідженнях (Кондрат'єва Наталія Олександрівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
11469 с/к - Математичне та комп`ютерне моделювання складних систем (Кондрат'єва Наталія Олександрівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
11473 Моделювання систем та системний аналіз (Кондрат'єва Наталія Олександрівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
11659 з/в - Оптимальне керування (маг ПМ, 1к) (Леонтьєва Вікторія Володимирівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
11938 Диференціальні рівняння (СО-інф) (Грищак Віктор Захарович) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
11973 Операційне числення (ІСТ) (Леонтьєва Вікторія Володимирівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
12552 з/в - Методи оптимізації та дослідження операцій (4-5 курси, КН, СОінф) (Леонтьєва Вікторія Володимирівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
13800 Моделювання інформаційних систем (ІСТ) (Кондрат'єва Наталія Олександрівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
13801 с/к - Автоматизація розв’язання системних задач (КН, маг) (Кондрат'єва Наталія Олександрівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
13876 с/к - Методи обробки великих даних (Леонтьєва Вікторія Володимирівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
13877 Дослідження операцій та математична економіка (ІСТ, 3 курс) (Леонтьєва Вікторія Володимирівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
13878 Теорія та методи прийняття рішень (ПМ) (Кондрат'єва Наталія Олександрівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
14505 СА (4 курс) (Кондрат'єва Наталія Олександрівна) Математичний факультет Кафедра прикладної математики і механіки силабус
10 Системне програмування (Гоменюк С.І.) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
11 с/к Програмування з використанням каркасів Web-додатків (Лісняк А.О) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
14 Аналіз вимог до програмного забезпечення. Мильцев Олександр Михайлович Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
15 Архітектура комп’ютера. Мильцев Олександр Михайлович Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
16 Архітектура та проєктування програмного забезпечення Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
17 Бази даних (Лимаренко Ю.О.) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
22 Програмування комп'ютерної графіки у WEB (Мухін В.В.) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
40 Конструювання програмного забезпечення. Мильцев Олександр Михайлович Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
43 Математична логіка та теорія алгоритмів. Курапов Сергій Всеволодович Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
45 Методика викладання математики Дисципліна вільного вибору студента (додаткова предметна спеціальність "Математика") Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
46 Алгебра та геометрія Дисципліна вільного вибору студента (додаткова предметна спеціальність "Математика") 8 семестр Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
57 Моделювання та аналіз програмного забезпечення Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
58 Об`єктно-орієнтоване програмування (А.О. Лісняк) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
59 Операційні системи (ПІ Лимаренко Ю.О.) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
69 Паралельні та розподілені обчислення. Чопоров Сергій Вікторович Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
70 Практикум з програмування. Мухін Віталій Вікторович Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
95 Технології розробки програмного забезпечення (інформаційні системи і технології) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
97 Сучасна криптографія Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
99 Теорія інформації та кодування даних Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
101 с/к Технології та протоколи Інтернет (Лісняк А.О) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
2476 Візуальні мови програмування Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
3553 Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій. Кривохата Анастасія Григорівна Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
3616 Надійність, стандарти та якість програмного забезпечення (Кудін О.В.) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
3921 Основи автоматизованого проектування складних об'єктів і систем (Кудін О.В.) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
3953 Емпіричні методи програмної інженерії Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
4064 Основи програмування Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
4964 Прикладні задачі машинного навчання Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
5130 Адміністрування комп'ютерних систем (Горбенко В.І.) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
5774 Візуалізація чисельних даних Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
5782 с/к Front-end технології (Лісняк А.О) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
5783 Програмування комп'ютерної графіки у мобільних системах. Кудін Оексій Володимирович Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
6097 Прикладні задачі бізнес-аналізу даних Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
6206 Теорія алгоритмів та програмування (1 сем) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
6209 Кросплатформове програмування (Горбенко В.І.) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
6210 Корпоративні технології (Горбенко В.І.) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
6211 Інженерія систем бізнес-аналітики (Горбенко В.І.) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
6844 Кібервійни та кібербезпека у сучасному світі (Горбенко В.І.) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
6875 Менеджмент Web-контенту (Панасенко Є.В.) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
6896 Стандартизація, сертифікація та управляння якістю в інформаційних технологіях Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
7007 Мова програмування Java (Горбенко В.І.) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
7008 Безпека програм та даних (Горбенко В.І.) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
7279 Професійно-орієнтована підготовка Магістри Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
7430 Сучасні технології розробки мобільних додатків (Горбенко В.І.) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
7435 Алгоритми та структури даних (Програмна інженерія) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
7615 Сучасні каркаси web-додатків (Лісняк А.О.) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
7897 Сучасні системи керування вмістом (Лісняк А.О.) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
7900 Основи Web-дизайну Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
7901 Agile-методи розробки програмного забезпечення (Столярова А.В.) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
7916 Розробка компіляторів Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
7926 Програмування для мобільних операційних систем (Горбенко В.І.) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
7927 Професійна практика програмної інженерії (Горбенко В.І.) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
7928 Організація комп'ютерних мереж (Горбенко В.І.) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
7936 Організація комп'ютерних мереж (113 Прикладна математика) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
7937 Безпека та живучість інформаційних систем (Горбенко В.І.) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
8956 Комп'ютерні мережі для спеціальності 126 (Горбенко В.І.) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
8985 Web-програмування Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
9504 Програмування із застосуванням технології .NET Framework (Гоменюк С.І.) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
9507 Програмування для додатків Internet Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
9509 Засоби машинного навчання (Кудін О.В.) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
9512 Нейронні мережі (Кудін О.В.) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
10038 Основи Web-дизайну Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
10113 Основи розробки Web-сайтів (Панасенко Є.В.) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
10757 Технології розробки програмного забезпечення (прикладна математика) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
10834 Проектування інформаційних систем Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
11414 Візуалізація в аналізі даних Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
11464 Основи використання хмарних сервісів Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
11879 Курсова робота з дисципліни "Бази даних" Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
11949 Навчальна практика Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
12033 Протоколи систем управління інформаційною безпекою (Горбенко В.І.) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
12568 Системне програмування (прикладна математика) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
12668 Мова програмування Python (практикум з програмування) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
12720 Методологія та організація наукових досліджень (Столярова А.В.) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
13099 Прикладне програмування (Гоменюк С.І.) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
13784 Мова програмування Java (для спец. 126 ІСТ) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
13785 Кросплатформне програмування (для спец. 126 ІСТ) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
13815 Нейронні системи і мережі Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
13838 Фреймворки JavaScript для вебпрограмування Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
13839 Backend-фреймворки Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
13881 Декларативне та функціональне програмування Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
14119 Теорія алгоритмів та програмування (2 сем) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
14302 Захист інформації (ІСТ Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
14404 Курсова робота з дисципліни “Вступ до машинного навчання” Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
14733 Якість ПЗ та тестування Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
14746 Алгоритми шифрування та захисту даних Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
14747 Технології обробки даних Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
14784 Спеціалізовані мови програмування (прикладна математика) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
15095 Технології віртуалізації Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
15096 Каркаси вебзастосунків Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
15122 Інтернет речей Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
15127 Експертні системи Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
15499 Системи віртуалізації та контейнеризації Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
15500 Основи DevOps Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
15501 Web-програмування (1-й семестр) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
15502 Програмування вбудованих систем Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
15524 Тестування, верифікація та валідація програмного забезпечення Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
15601 Web-програмування (2-й семестр) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
15651 Корпоративні технології Java (бакалавр, Горбенко В.І.) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
15708 Технології Інтернет речей Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
15716 ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ (спеціальність 121) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
15830 Емпіричні методи програмної інженерії (2 курс) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
15855 Організація комп’ютерних мереж (Панасенко Євген Валерійович) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
15936 Вступ до спеціальності Кіберебезпека Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
15993 Автоматизоване тестування (Кудін О.В.) Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
16264 Візуалізація в інтелектуальному аналізі даних Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
16270 Комп'ютерне моделювання засобами Python Математичний факультет Кафедра програмної інженерії силабус
1101 Комплексний аналіз (Панасенко Євген Валерійович) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
1121 Крайові задачі теорії аналітичних функцій (Д'яченко Наталія Миколаївна) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
1216 Математичний аналiз (середня освіта, 1 семестр) (Тітова Ольга Олександрівна) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
1217 Математичний аналiз - 1 (осінній семестр, Красікова І.В.) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
1218 Математичний аналiз - 2 (осінній семестр) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
1246 Методи обчислень (середня освіта (інформатика)) (Гребенюк Сергій Миколайович) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
1453 Основи векторного і тензорного аналізу (Красікова І.В.) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
1770 Застосування комп`ютерних технологій до розв'язання задач аналізу Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
1783 Операційне числення (Інформаційні системи та технології, викладач - Клименко Михайло Іванович) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
1785 с\к Основи теорії стійкості (Ткаченко Ірина Григорівна) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
2107 Функціональний аналіз Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
2139 Практикум з розв'язання задач елементарної математики Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
2506 Математичний аналіз (програмна інженерія, 1 семестр) (Панасенко Євген Валерійович) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
2507 Математичний аналіз (компьютерні науки, 1 семестр) (Тітова Ольга Олександрівна) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
2510 Математичний аналіз, 1-й семестр , викладач - Клименко М.І) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
2518 Варіаційне числення та методи оптимізації (Клименко Михайло Іванович) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
2554 Методи обчислень (комп'ютерні науки) (Гребенюк Сергій Миколайович) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
3339 Математичний аналiз - 2 (весняний семестр) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
3340 Математичний аналiз - 1 (весняний семестр) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
3356 Функціональний аналіз (прикладна математика) (Красікова Ірина Володимирівна) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
4954 Основи векторного і тензорного аналізу (вибіркова,Красікова І.В.) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
4970 Застосування математичного апарату в економічних дослідженнях (Клименко Михайло Іванович) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
5255 Некоректні задачі в аналізі Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
5256 Математичний аналіз (програмна інженерія, 2 семестр) (Панасенко Євген Валерійович) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
5257 Теорія керування Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
5943 с\\к Дослідження операцій та математична економіка (Д'яченко Наталія Миколаївна) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
5983 Оптимальне керування Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
5985 Методологія та організація наукових досліджень Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
6239 с\к Застосування математичного апарату в прикладних дослідженнях (Д’яченко Наталія Миколаївна) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
6240 с\к Наближені методи розв’язання крайових задач (Д’яченко Наталія Миколаївна) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
6406 Нарисна геометрія і перспектива Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
6408 Математичні моделі та системний аналіз (комп'ютерні науки) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
6790 Математична економіка (для спеціальності "Математика") Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
6804 Методи аналізу економічного ризику Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
6894 Математична економіка (для спеціальності "Середня освіта. Математика") Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
7817 Підготовка учнів до олімпіад і конкурсів з математики (Красікова І.В.) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
7837 Математичний аналіз-2 (весняний семестр, Красікова І.В.) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
7939 Основи комп'ютерної педагогіки Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
7940 Інформаційні технології у професійній діяльності вчителя Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
8123 Вища математика Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
8132 Теоретична та технічна механіка Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
10274 Теорія керування для ЗАОЧНОЇ форми навчання Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
10275 Математичний аналiз ДЛЯ ЗАОЧНОГО відділення (Д'яченко Н.М.) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
10613 Математичне програмне забезпечення (Панасенко Євген Валерійович) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
10614 Застосування сучасних мов програмування до розв’язування математичних задач (Панасенко Євген Валерійович) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
10615 Сучасні мови програмування (Панасенко Євген Валерійович) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
10616 Комп’ютерний практикум (Панасенко Євген Валерійович) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
11111 Математичний аналіз для Заочного відділення (Тітова О.О.) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
11296 Статистичне моделювання Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
11297 Статистичні моделі природи та суспільства Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
11520 Візуальні мови програмування (вибіркова) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
11862 Вища математика -2 Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
11871 Математичний аналіз (компьютерні науки, 2 семестр) (Тітова Ольга Олександрівна) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
11874 Історія науки та техніки (Тітова Ольга Олександрівна) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
11875 Теорія інформаційних систем Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
11940 Математичний аналіз (середня освіта, математика, 2 семестр) (Тітова Ольга Олександрівна) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
11941 Математичний аналіз (середня освіта, фізика, 2 семестр) (Тітова Ольга Олександрівна) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
11942 Математичний аналіз (середня освіта, математика, 1 семестр) (Тітова Ольга Олександрівна) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
11943 Математичний аналіз (середня освіта, фізика, 1 семестр) (Тітова Ольга Олександрівна) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
11995 Науковий семінар з фінансової математики (Клименко М.І.) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
11996 Математичний аналіз, 2-й семестр ( викладач Клименко М.І.) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
12040 Методи обчислень (інформаційні системи та технології) (Гребенюк Сергій Миколайович) копіювання 1 Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
12045 Методи обчислень (прикладна математика) (Гребенюк Сергій Миколайович) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
12046 Методи обчислень (середня освіта (математика), математика) (Гребенюк Сергій Миколайович) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
12318 Математичний аналіз для заочного відділення, 2 сем (Тітова О.О.) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
12667 Інформаційні системи Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
12671 Основи алгоритмізації і програмування в початковій школі (Тітова О.О.) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
13095 Вища математика Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
13096 Вища математика для економістів Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
13229 Математичний аналіз - 1 (осінній семестр) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
13248 Математичний аналіз-2 (осінній семестр, Красікова І.В.) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
13683 Методика підготовки до олімпіад з математики (Красікова І.В.) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
13687 Практикум з розв'язання задач Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
13750 Візуальне програмування систем Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
13759 Диференціальні рівняння (Панасенко Євген Валерійович) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
14171 Розв’язання логічних математичних задач Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
14312 Математичне моделювання (ПМ, 4 курс) (Леонтьєва Вікторія Володимирівна) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
14486 Математичний аналіз-1 (весняний семестр), Д'яченко Наталія Миколаївна Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
14903 Математичний аналіз (середня освіта) - осінній семестр (Красікова І.В.) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
14904 Математичний аналіз (середня освіта) - весняний семестр Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
14936 Теорія ймовірностей та математична статистика (викладач Клименко М.І) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
14968 Математичний аналіз (заочне відділення, осінній семестр, Красікова І.В.) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
14969 Математичний аналіз (заочне відділення, весняний семестр) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
14985 з/в - Проектування програмних систем (КН) (Леонтьєва В.В.) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
14986 с/к - Варіаційні методи в механіці деформівного твердого тіла (Леонтьєва В.В.) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
14991 Математична статистика (для спеціальності "Математика") Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
15061 с/к - Варіаційні методи в механіці деформівного твердого тіла (заочне) (Леонтьєва В.В.) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
15473 САПР технічних систем Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
15567 з/в - Інформаційна безпека (ПМ, маг) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
15568 Інформаційна безпека (ПМ, маг) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
15638 Основи наукових досліджень в професійній діяльності (ПМ) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
15648 Методи математичної фiзики (Леонтьєва В.В.) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
15649 Безпека програм та даних (Леонтьєва В.В.) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
15650 Методологія та організація наукових досліджень (Леонтьєва В.В.) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
15864 Теорія ймовірностей для спеціальності "Математика" (викл. Клименко М.І.) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
16268 Статистичні методи аналізу даних Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
16384 с/к - Комп’ютерне моделювання керованих динамічних систем Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
16485 Методологія та організація наукових досліджень (викладач Клименко М.І.) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
16486 Додаткові розділи теорії ймовірності та математичної статистики (викладач Клименко М.І.) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
16665 Комп'ютерне моделювання природничих систем та процесів Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
16666 Комп'ютерне моделювання індустріальних задач Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
16667 Асимптотичні методи в аналізі Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
16668 Професійно-орієнтований практикум іноземною мовою Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
16669 Теорія автоматичного керування та регулювання Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
16670 Теорія автоматичного керування та регулювання (Леонтьєва В.В.) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
16716 Комп'ютерне моделювання індустріальних задач (2 курс, ПМ) Математичний факультет Кафедра фундаментальної та прикладної математики силабус
14396 Комп'ютерне моделювання(Гребенюк) Факультети, кафедри Математичний факультет силабус
15566 Стандартизація та якість програмного забезпечення Практична підготовка математичного факультету ОР Бакалавр / 121 Програмна інженерія силабус
16655 Виробнича практика (3 курс, бакалавр, 122 Комп'ютерні науки, заочна ФН) Практична підготовка математичного факультету ОР Бакалавр / 122 Комп’ютерні науки силабус
15808 Виробнича практика (3 курс, ОР Бакалавр, 126 Інформаційны системи та технології) Практична підготовка математичного факультету ОР Бакалавр / 126 Інформаційні системи та технології силабус
15809 Навчальна практика (2 курс, ОР Бакалавр, 126 Інформаційні системи та технології) Практична підготовка математичного факультету ОР Бакалавр / 126 Інформаційні системи та технології силабус
16209 Виробнича практика (осінній семестр) (122 Комп'ютерні науки магістерського рівня ВО) Практична підготовка математичного факультету ОР Магістр / 122 Комп’ютерні науки силабус
5059 Виробнича практика 3 курс (інженерія програмного забезпечення) Математичний факультет Практична підготовка математичного факультету силабус
11176 Виробнича практика Математичний факультет Практична підготовка математичного факультету силабус
13561 Виробнича практика (магістри, 126, 2 семестр) ПП10 Математичний факультет Практична підготовка математичного факультету силабус
14513 Виробнича практика. Магістри (Інжеренія програмного забезпечення, магістри) Математичний факультет Практична підготовка математичного факультету силабус
14977 Виробнича практика (магістри, 126, 1 семестр) ПП 9 Математичний факультет Практична підготовка математичного факультету силабус